Tã Dán CLEA dành cho người lớn Size M (8 miếng/Gói)

  • Mã: CLE.HBL-030.AS
  • Nhãn hiệu: CLEA
  • Bảo hành:
  • Tình trạng: Nam Ka độc quyền phân phối
  • Tồn: Click vào đây để xem

  • Tã Dán CLEA dành cho người lớn Size M (8 miếng/Gói)