Dầu Xả Tóc CLEA Fantasy - 600 mL (Provitamin B5 & Dầu Argan)

Dầu Xả Tóc CLEA Fantasy (Chiết xuất từ Dầu Argan & Giàu Vitamin B5)
Thể tích: 600 mL
Dành cho mọi loại tóc